Personal

Förskolechef:
Hadeel KH Abbas

Pedagoger:
Inas Mozafar
Maha Abbas (resurs)
Nishti Muther Asy
Rose-Marie Malmström (förskollärare)
Samira Chouka
Mark Kohio (resurs)