Välkommen till Piongränd

Hem

Förskolan Piongränd finns i Hässelby strand, nära till parker och skog. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen.  Förskolan har för närvarande tre avdelningar, Hallon, Vindruvan och Piraterna.

Om oss

På Piongränd lägger vi stor vikt vid språket. Språket är en viktig del barnens utveckling. De barn och föräldrar som har andra modersmål än svenska uppmuntras att utveckla sitt modersmål tillsammans med oss på förskolan och i hemmet.

Öppettider

Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider, 06.30-18.30. Innanför de ramarna är det föräldrarnas behov som styr. Vi följer kommunens regler för avgifter och vi är anslutna till den kommunala förskolekön.